Jahwe Bogiem Izraela

30,00 

Ks. Manfred Uglorz

6 w magazynie

SKU: TT/0040 Kategorie: ,

Opis

Jahwe Bogiem Izraela
ks. Manfred Uglorz

Książka ta ma służyć między innymi odnalezieniu korzeni chrześcijaństwa i europejskiej kultury, stać się źródłem własnych przemyśleń.

„Treścią niniejszej książki jest prezentacja wiary starożytnego Izraela w Boga, który objawił się ojcom ludu wybranego i zbawczo działał w historii. Sięgamy więc w niej do najstarszych warstw i tradycji, z których wiara nasza czerpie natchnienie i moc. […]

Książka składa się z 8 rozdziałów. Pierwszy rozdział, zatytułowany: Zarys historii badań teologii Starego Testamentu jest wprowadzeniem do tematyki omówionej w książce. Oprócz skrótowego przedstawienia współczesnej historii badań nad teologią ksiąg Starego Przymierza, zawiera podstawowe wiadomości, dotyczące Starego Testamentu.
Kolejne rozdziały zostały zatytułowane:
– Istota wiary w Boga w Starym Testamencie,
– „Imiona” Boże,
– Tytuły i atrybuty JAHWE,
– JAHWE Bogiem transcendentnym,
– JAHWE Bogiem zbawienia,
– JAHWE Bogiem przymierza,
– JAHWE Bogiem stworzenia.
[…]
Komu ma służyć niniejsza książka? Nie jest ona pomyślana jako klasyczny podręcznik akademicki do teologii Starego Testamentu. Nie obejmuje bowiem całokształtu myśli autorów ksiąg Starego Przymierza. Służyć jednak może studentom teologii do głębszego poznania starotestamentowej myśli teologicznej, a także duchownym do pogłębienia zdobytej już wiedzy i darowanej przez Boga wiary. Służyć ma ona każdemu, kto pragnie się zapoznać z wiarą historycznego Izraela w Boga. Jest to możliwe dzięki temu, że terminy hebrajskie podane zostały również w transkrypcji oraz że jej autor nie zmusza do ciągłego wertowania Biblii, ale podaje biblijne cytaty (we własnym przekładzie, a tylko sporadycznie w brzmieniu tzw. Biblii Warszawskiej lub Biblii Tysiąclecia) oraz dość obszerne wprowadzenie, mające na celu ogólną prezentację podziału Starego Testamentu, jego genezę i dyskusję nad problematyką związaną z starotestamentową teologią.

Książka ma służyć między innymi odnalezieniu korzeni chrześcijaństwa i europejskiej kultury, stać się źródłem własnych przemyśleń i być pomocną w skonfrontowaniu ich z początkami naszej wiary w Boga, która w świecie religijnych doznań i przeżyć była niewątpliwie czymś rewolucyjnym, przekształcającym zupełnie sposób myślenia i patrzenia na otaczającą rzeczywistość. Wiara starożytnego Izraela w Boga JAHWE była zdecydowanym „nie” ahistorycznemu myleniu mitologicznemu starożytnych kultur i religii. W niej należy dostrzegać początek – w dobrym tego słowa znaczeniu – sekularyzacji i uhistorycznienia religii i widzenia otaczającej nas rzeczywistości.”
[fragmenty Przedmowy]

Autor
Manfred Uglorz, ur. w 1940 roku, ksiądz, doktor habilitowany nauk teologicznych, biblista. Interesuje się także dogmatyką, etyką teologiczną, teologią fundamentalną oraz etyką i antropologią filozoficzną. Pracownik naukowo-dydaktyczny związany z Chrześcijańską Akademią Teologiczną oraz Uniwersytetem Śląskim. W latach ’90 XX w. był członkiem Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Komitetu Etyki Lekarskiej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, a od  2003 roku przez jedną kadencję członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN.
W roku 2000 otrzymał tytuł profesora w zakresie nauk teologicznych.
Brał czynny udział w ekumenicznym przekładzie Nowego Testamentu, jest autorem wielu cennych pozycji zarówno naukowych, jak też popularno-naukowych z zakresu biblistyki, jak również z dogmatyki, etyki, liturgiki oraz z historii Kościoła.
Znany w środowiskach ekumenicznych, zwłaszcza naukowych Kościoła rzymskokatolickiego.

Wydawnictwo „Warto”
format A5 / 274 strony / oprawa miękka

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Jahwe Bogiem Izraela”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.