Życie po życiu

32,00 

Kenny Boles

1 w magazynie

SKU: BT/0099 Kategorie: ,

Opis

OD WYDAWCY
Jak zadziwiająco mało wiemy o miejscu, w którym spędzimy
naszą wieczność.
Co czeka nas po tym życiu? Jak wygląda miejsce, które bę-
dzie naszym wiecznym domem? Gdzie tak naprawdę się znajdziemy
i czy na pewno właśnie tam? Co mówi o tym Biblia? Pytania o to,
co nastąpi po tym życiu, zadaje każdy. Z drugiej zaś strony tylko
niewielu stara się faktycznie szukać na nie odpowiedzi.
I chociaż wiemy, że jesteśmy śmiertelni i że śmierć czeka nas
wszystkich, odsuwamy od siebie ten fakt. Chcemy o nim zapomnieć.
A nawet więcej – staramy się o nim nie wiedzieć, jak gdyby niewiedza
o jego istnieniu miała spowodować jego nieistnienie.
Jednak właściwa postawa to nie tylko zaakceptowanie faktu
śmierci, ale i wyciągnięcie z niego odpowiednich wniosków. Jednym
z nich jest chęć poznania tego, co czeka nas w wieczności. Jak
stwierdza autor niniejszej książki, całe życie mamy dane po to, aby
się do tej wieczności właściwie przygotować.
Prezentowana książka daje dobrą okazję do zapoznania się z tym
ważnym zagadnieniem, jakim jest życie po życiu.
Co istotne, autor, pisząc na temat wieczności, nie przedstawia
tu swoich własnych spekulacji ani też sądów czy opinii innych ludzi.
Zamiast tego skrupulatnie studiuje Pismo Święte, księgę po
księdze, rozdział po rozdziale, tak aby swoje wywody oprzeć bezpośrednio
na Bożym Objawieniu. I dopiero z tego wyciągnąć wła-
ściwe wnioski.
Biorąc pod uwagę objętość książki, tworzy ona kompletne opracowanie,
uwzględniające systematyczne studium całej Biblii – zarówno
Starego, jak i Nowego Testamentu.
Książka została zredagowana w taki sposób, aby można ją było
studiować zarówno indywidualnie, jak i grupowo. W jednym i drugim
przypadku pomocne okażą się pytania zamieszczone na końcu każdego
rozdziału, a także biblijne referencje.
Autor jest Amerykaninem. Przez czterdzieści lat wykładał język
grecki i Nowy Testament w Ozark Christian College w Joplin. Studiował
w Ozark Christian College i Abilene Christian University. Napisał
też kilka innych książek z dziedziny biblistyki, szczególnie dotyczą-
cych Nowego Testamentu.
Chrześcijański Instytut Biblijny

WPRPOWADZENIE
Jezus jest ostatecznym autorytetem w sprawie życia po śmierci.
Nikt z nas nie widział chwały nieba i nikt z nas nie zna horroru
piekła. Tak więc z niezwykłym poczuciem, że nie nadaję się
w pełni do tego zadania, postaram się wyjaśnić, co Biblia ma do powiedzenia
na temat życia, które ma nadejść. Jak ktokolwiek mógłby
się uważać za eksperta w tym temacie?
Być może właśnie dlatego mamy w dzisiejszych czasach tak mało
okazji, by usłyszeć kazanie czy wykład na temat nieba lub piekła. Aby
nie ująć czegoś nieprawidłowo, wolimy powiedzieć bardzo mało albo
w ogóle nic nie mówić. Gdy jednak od czasu do czasu przemawiałem
na ten temat, odkryłem niezwykłe zainteresowanie wśród słuchają-
cych mnie ludzi. Wierzący chcą znać swoją przyszłość: co czeka na
nas w wieczności?
Za każdym razem, gdy uczestniczymy w pogrzebie, rozmyślamy
nad tym, co może stać się w przyszłości. Za każdym razem, gdy odczuwamy
starzenie się naszego ciała, zastanawiamy się, co nas czeka,
gdy śmierć w końcu nas dosięgnie. I za każdym razem, gdy rozwa-
żamy – jak nauczyciel z Księgi Kaznodziei Salomona – czemu życie
czasami wydaje się tak bardzo pozbawione sensu, nie możemy uniknąć
pytań o cel tego wszystkiego. Gdy nasze 70 czy 80 lat na ziemi
zostanie już wchłonięte w nieskończoną wieczność, jakie będzie to
lepsze życie?
Nie zakładam, że mam odpowiedzi na wszystkie pytania. Pokładam
jednak całkowitą ufność w tym, że Boże Słowo jest w pełni prawdziwe,
oraz w tym, że ma wiele do powiedzenia na temat życia po
śmierci. Możemy czasami źle zrozumieć to, co mówi do nas Pismo,
ale nawet biorąc pod uwagę nasze ludzkie ograniczenia, jesteśmy
w stanie zgromadzić wiele informacji dzięki uważnemu studium. Głupotą
byłoby dogmatyzowanie naszych wniosków, ale jeszcze większą
– zaniechanie poszukiwań.
Książka ta będzie moją próbą prześledzenia tego, co Biblia mówi
na temat nieba i piekła. Nie będę się starał dotrzeć do wszystkiego,
co zostało w tej kwestii powiedziane. Całkowity brak przypisów
w większości tekstu książki bez wątpienia będzie irytować niektórych
czytelników. Uznałem jednak, że lepiej będzie skupić się na tym, co
ma do powiedzenia samo Pismo i przekazać skumulowane informacje
na ten temat. Modlę się, żeby ta skoncentrowana na niebie podróż
przez Pismo okazała się pożyteczna.
Ponieważ to Jezus ma ostatnie słowo na temat nieba, zdecydowałem
się zacząć tę książkę od tego, czego nauczał On w Ewangelii Jana 14,1-
3. Zdanie po zdaniu Jego słowa ustalą ton reszty naszego studium. Póź-
niej zbadamy całe Pismo, zaczynając od 1 Księgi Mojżeszowej, żeby
zobaczyć, w jak niezwykły sposób będzie się rozwijać prawda dotycząca
nieba. Karty Starego Testamentu odsłaniają radość nieba powoli, jakby
przesuwając się od światła gwiazd, przez świt, aż do pełnego blasku
dnia. Tak samo informacje dotyczące piekła są początkowo skromne, ale
w Nowym Testamencie w pełni dostrzegamy ich straszliwość. Na każ-
dym kroku będziemy się starali podążać za przykładem Berejczyków,
którzy „codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają” (Dz 17,11).
Książka ta ma być przewodnikiem zachęcającym do uważnego
studiowania Biblii. Nie ma na celu przedstawienia czytelnikowi listy
przyjętych z góry założeń, które sprawią, że studiowanie Biblii stanie
się niepotrzebne. Nie ma to też być podręcznik do teologii systematycznej
czy eschatologii. Oto nasza metoda: zlokalizować teksty dotyczące
życia po śmierci, a następnie omówić je, biorąc pod uwagę ich kontekst.
Oto nasz cel: odkrycie biblijnego nauczania na temat życia po śmierci.
Niebo – nasz ostateczny dom – będzie wspaniałym miejscem.
Piekło – miejsce, którego należy uniknąć za wszelką cenę – będzie
wieczną grozą. Nasze studium, nawet jeśli nie miałoby się przydać do
niczego innego, może służyć jako zachęta, by dążyć do pierwszego
z tych miejsc i uciekać przed tym drugim. Moją modlitwą jest, byście
dzięki tej książce „bardziej dołożyli starań, aby swoje powołanie i wybranie
umocnić” (2 P 1,10).

Informacje dodatkowe

Waga 0,520 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Życie po życiu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.