Mazurzy

80,00 

red. Sławomir Sobotka

4 w magazynie

Opis

Autorzy w swoich artykułach omawiają problemy historii, osadnictwa, religii,zmiany granic Mazur, ale także poruszają współczesne tematy dotyczące tych terenów, jak choćby ochrony zabytków kultury i możliwości udostępniania ich turystom. Jak zaznaczono we wstępie, zagadnienia omówione w publikacji mieszczą się w zakresie terminu, który nazwano „erupcją” lub „boomem” pamięci. Jej celem jest ogólnospołeczny obrachunek z oficjalną historią, czyli krytyczna refleksjanad „białymi plamami” i przekłamaniami. W publikacji zostały zawarte następujące artykuły:Grzegorz Białuński, Grzegorz Jasiński, Zarys dziejów Prus Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem Mazur Marek Barwiński, „Rodzaje i zmienność granic państwowych”Elżbieta Kowalczyk-Heyman, „Dzieje i przebieg granicy mazowiecko-krzyżackiej”Jan Gancewski, „Kompleksy zamkowe zakonu krzyżackiego jako ośrodki gospodarcze przy granicy z Mazowszem po drugim pokoju toruńskim”Grzegorz Białuński, „Osadnictwo na Mazurach”Sławomir Sobotka, „Mazurzy. Zarys historii”Elżbieta Bilska-Wodecka, „Przestrzeń religijna Mazur w XX i na początku XXI wieku”Sławomir Sobotka, „Zarys dziejów Kościoła luterańskiego na Mazurach”Sławomir Sobotka, „Nieużytkowane cmentarze ewangelickie w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Mazurskie”Sławomir Sobotka, „Tanatoturystyka na Mazurach” Książkę wzbogacają liczne fotografie autorstwa Mieczysława Wieliczki, Sławomira Sobotki i Marka Barwińskiego, a także ryciny oraz tabele ilustrujące omawiane zagadnienia. Publikacja wpisuje także się w obchody 500-lecia reformacji (1517-2017), Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego (2018), 95-lecie Lasów Państwowych (2019) oraz – jak zaznaczają autorzy – w proces zrywania z utrwalonymi stereotypami.

Książka „Mazurzy” – Wydawnictwo Pracownia Wydawnicza ElSet.

 

Rok wyd.: 2020
Ilość stron: 280 s.
Wymiar: 170×245 mm

 

Informacje dodatkowe

Waga 0,800 kg