Osobno czy razem?

25,00 

Jóźwiak Ewa

4 w magazynie

EAN: 9788363562106

SKU: DK/0002 Kategorie: ,

Opis

OSOBNO czy RAZEM?
Dążenia ekumeniczne w ewangelicyzmie polskim w XX wieku

To pierwsza tego typu książka, która ukazuje w zarysie próby zbu¬dowania jedności pomimo różnic teologicznych, podejmowanej wewnątrz polskiego ewangelicyzmu od XVI do XXI wieku. Przedmiotem badań są ustalenia ekumeniczne powsta¬łe w dialogach międzykościelnych i wynikające z nich zbliżenie wyznań. Zdarzenia te ukazano na tle kluczowych dla nich fak¬tów historycznych. Przez ewangelicyzm polski rozumiemy tu: Kościoły Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Reformowa¬ny, braci czeskich oraz Kościół Ewangelicko-Metodystyczny.
Książka została zbudowana w sposób chronologiczny i ma charakter przeglądowy. Otwiera ją Wykaz skrótów i Wstęp. Na¬stępnie w czterech rozdziałach Autorka opisała dążenia polskich ewan¬gelików do zjednoczenia. Cezury czasowe są powszechnie przy¬jęte (przemiany ustrojowe w Polsce). Pracę podsumowuje Zakończenie, w którym przedstawiła, co udało się osiągnąć we wzajemnych relacjach Kościołów, a które z postulatów pozostają jeszcze do zrealizowania. Na końcu znajduje się Streszczenie w językach polskim, angielskim i niemieckim oraz Bibliografia.

* Wydawnictwo: Warto
* Rok wydania: 2019
* Oprawa: miękka
* Ilość stron: 188
* Format: A5
* ISBN 978-83-63562-10-6

Dodatkowe informacje

Waga 0.250 kg