Plakat hasło roku 2020

Plakat z hasłem roku 2020

“Wierzę, ratuj mnie w mojej niewierze!”
Ewangelia Marka 9.24b [BE]

Plakat w formacie A3, kreda mat 170g, pełny kolor

Plakat hasło roku 2020

Plakat z hasłem roku 2020

“Wierzę, ratuj mnie w mojej niewierze!”
Ewangelia Marka 9.24b [BE]

Plakat w formacie A3, kreda mat 170g, pełny kolor

Plakat hasło roku 2020

Plakat z hasłem roku 2020

“Wierzę, ratuj mnie w mojej niewierze!”
Ewangelia Marka 9.24b [BE]

Plakat w formacie A3, kreda mat 170g, pełny kolor

Plakat hasło roku 2020

Plakat z hasłem roku 2020

“Wierzę, ratuj mnie w mojej niewierze!”
Ewangelia Marka 9.24b [BE]

Plakat w formacie A3, kreda mat 170g, pełny kolor

Plakat hasło roku 2020

Plakat z hasłem roku 2020

“Wierzę, ratuj mnie w mojej niewierze!”
Ewangelia Marka 9.24b [BE]

Plakat w formacie A3, kreda mat 170g, pełny kolor