Zaproszenie konfirmacyjne WARTO ecru – V Mojż. 32,8

Zaproszenie konfirmacyjne wydawnictwa WARTO z wersetem

„Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; nie bój się więc i nie trwóż się!”
V Księga Mojżeszowa 32,8

Format: 10,5x15cm
Papier: Mohawk 270g/m2
Informacje dodatkowe: w środku treść do uzupełnienia zaproszenia,
kartka sprzedawana jest wraz z kopertą

Zaproszenie konfirmacyjne WARTO ecru – Mat. 5,16

Zaproszenie konfirmacyjne wydawnictwa WARTO z wersetem

„Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.”
Ew. Mateusza 5,16

Format: 10,5x15cm
Papier: Mohawk 270g/m2
Informacje dodatkowe: w środku treść do uzupełnienia zaproszenia,
kartka sprzedawana jest wraz z kopertą

Zaproszenie konfirmacyjne WARTO ecru – Jer. 29,11

Zaproszenie konfirmacyjne wydawnictwa WARTO z wersetem

„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.”
Księga Jeremiasza 29,11

Format: 10,5x15cm

Informacje dodatkowe: w środku treść do uzupełnienia zaproszenia,
kartka sprzedawana jest wraz z kopertą

Zaproszenie konfirmacyjne WARTO ecru – Jana1,12

Zaproszenie konfirmacyjne wydawnictwa WARTO z wersetem

„Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego.”
Ew. Jana 1,12

Format: 10,5x15cm
Papier: Mohawk 270g/m2
Informacje dodatkowe: w środku treść do uzupełnienia zaproszenia,
kartka sprzedawana jest wraz z kopertą